Jak spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym? Unikanie mandatu.

Spisywanie wspólnego oświadczenia jest popularną metodą na „polubowne rozwiązanie problemu”. Tym sposobem unikniemy mandatu jako sprawca kolizji oraz okażemy swoje dobre serce jako poszkodowany. Trzeba zaś wiedzieć, kiedy na spisywanie oświadczenia się nie zgadzać!  

Jak działa oświadczenie o zdarzeniu drogowym i jak je sporządzić?

Sytuacja jest dość prosta. Załóżmy, że doszło do kolizji z naszej winy –  wymuszając pierwszeństwo przerysowaliśmy na skrzyżowaniu jadący pojazd. Wysiadamy z samochodu i przyznajemy się do winy, przepraszamy kierowcę i prosimy go o spisanie oświadczenia. 

Przykład oświadczenia o zdarzeniu drogowym:

Jeżeli nie mamy gotowego oświadczenia, możemy wypisać je ręcznie w dwóch jednakowych egzemplarzach. Należy w nich umieścić:

  • dokładne dane poszkodowanego i sprawcy (wg. dowodu osobistego lub polisy!
  • dane pojazdu (marka, typ, nr rejestracyjny, kraj rejestracji)
  • dane zakładu ubezpieczeń (nazwa, adres, numer polisy, okres ubezpieczenia)
  • dane kierującego pojazdem (wg. dowodu osobistego!)
  • dokładny opis zdarzenia i uszkodzeń.
  • czytelny podpis sprawcy wypadku przyznającego się do winy.

PAMIĘTAJ! Głównym celem spisywania oświadczenia, jest przyznanie się do winy przez sprawcę wypadku!

Mając gotowy dokument możemy opuścić miejsce kolizji bez konieczności wzywania policji i udajemy się do ubezpieczyciela sprawcy. Jeżeli nie ma takowego w naszym mieście, zgłaszamy szkodę na infolinii i wysyłamy oświadczenie na e-maila wraz z niezbędnymi dokumentami, o których poinformuje nas pracownik infolinii. 

Jeżeli posiadamy własne OC z BLS (Bezpośrednią Likwidacją Szkody), możemy udać się do swojego ubezpieczyciela lub Agenta.

Więcej o BLS dowiesz się tutaj >>>

Poszkodowany nie chce spisać oświadczenia – co robić?

Poszkodowany ma pełne prawo do odmowy spisania oświadczenia i wezwania policji na miejsce zdarzenia. Wiąże się to z ukaraniem sprawcy mandatem karnym a całe zajście zostanie odnotowane przez policję, oraz zgłoszone do ubezpieczyciela sprawcy.

Na spisanie oświadczenia zawsze muszą wyrazić zgodę obie strony. W przeciwnym wypadku pozostaje nam telefon na 997. 

Najczęściej to sprawca wypadku nie zgadza się na oświadczenie, gdy twierdzi, że do kolizji nie doszło z jego winy. Wtedy tylko policja może zadecydować kto jest winny. Kiedy nie zgadzamy się z decyzją policjantów pozostaje nam skierowanie sprawy do sądu.

Na co należy uważać, przy spisywaniu oświadczenia?

Przede wszystkim na dane sprawcy kolizji. Upewnij się, że sprawca podaje prawdziwe dane z dowodu osobistego lub dokumentu polisy OC. Sprawdź też, czy treść obu kopii oświadczenia jest taka sama, i czy zgadza się z zaistniałą sytuacją. Upewnij się też, czy sprawca wypadku ma ważne OC. Jeżeli na dzień zdarzenia jego polisa jest nieważna, nikt nie wypłaci Ci odszkodowania!

Kiedy nie zgadzać się na spisanie oświadczenia? (przyznania się do winy)

  • kiedy uważamy, że jesteśmy niewinni
  • gdy podejrzewamy próbę oszustwa (np. podanie fałszywych danych sprawcy na oświadczeniu)
  • kiedy sprawca wypadku nie ma przy sobie dokumentów (np. twierdzi, że pojedzie do domu i poda nam dane przez telefon lub wyśle listem / mailem.)

O autorze

Komentarze