Lodowisko w Redzikowie otwarte

W piątek 16 listopada 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Lodowiska Redzikowo. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło m.in. głównego wykonawcy i inspektorów poszczególnych robót, inspektora nadzoru,radnych kadencji 2014-2018 jak i tych nowo wybranych, sołtysów z terenu gminy Słupsk, prezesów spółek gminnych, dyrektorów jednostek gminnych, Starosty Słupskiego, przedstawicieli sąsiednich gmin oraz pracowników Urzędu Gminy Słupsk.

Początek uroczystości

Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu narodowego, a następnie z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości został zasadzony .”Dąb Pamięci” zasadzony został wspólnie z rekonstruktorami GRH GRZMOT z Grzegorzem Konopka i Remigiuszem Hanke. Obok dębu złożona została kapsuła czas,u w której znalazło się m.in. zaproszenie na otwarcie lodowiska, krótka historia powstania obiektu, folder VII kadencji Rady Gminy Słupsk 2014-2018 której w dniu otwarcia lodowiska przypadał ostatni dzień urzędowania, logo Gminy Słupsk, maskotka gminna-bociek, a także drobne rzeczy takie jak wizytówki, długopis, legitymacja radnego, symboliczna złotówka, które to zostały wrzucone do kapsuły przez gości wpisujących się na pamiątkowym dokumencie także złożonym w kapsule.

Odsłonięcie napisu

Po wkopaniu kapsuły trzyosobowy skład delegacji: Pani Wójt Barbara Dykier, Roman Wójcik-Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także administrator niniejszego obiektu wraz z głównym wykonawcą Eugeniuszem Walaszkowskim z Przedsiębiorstwa Budowlanego Walaszkowski sp. z o.o. wspólnie odsłonili napis Lodowisko Redzikowo. Następnie goście zostali zaproszeni na krótką część artystyczną w wykonaniu grupy tanecznej na lodzie z Gdańska. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie upominkowych statuetek oraz złożenie gratulacji i podziękowań za realizację obiektu. Zgromadzeni goście mogli również skorzystać z próbnej jazdy na łyżwach.

Kilka informacji o przedmiotowej inwestycji:

Przetarg na roboty budowlane dotyczące budowy sztucznego lodowiska wraz z budynkiem zaplecza socjalno – technicznego w Redzikowie odbył się 5.10.2017 r. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane dotyczące budowy sztucznego, zadaszonego lodowiska (o powierzchni użytkowej płyty lodowiska około 981 m2) wraz z budynkiem zaplecza socjalno – technicznego w Redzikowie. Obiekt składa się z dwóch wydzielonych części konstrukcyjnych – budynku zaplecza socjalno-technicznego oraz obiektu zadaszonego lodowiska sztucznego.

Podpisanie umowy

9 listopada 2017 r. w kręgielni Parku Wodnego Redzikowo miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na budowę lodowiska w Redzikowie. Do przetargu na wykonanie inwestycji zgłosiły się 4 firmy, a najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane Walaszkowski sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SOMBUD” Mirosław Socha. Cena oferty to 11 692 179,14 zł.

Tydzień po podpisaniu umowy został przekazany plac budowy i ruszyły prace ziemne, a w tym samym czasie zostały ogłoszone wyniki konkursu ministerialnego i dzięki niemu rozpoczynająca się inwestycja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 500 000 zł.

Projektant i wartość inwestycji

Projektantem przedmiotowej inwestycji jest Studio projektowe ARKADA ze Słupska, Piotr Bockenheim natomiast Inspektorem Nadzoru-Radosław Posmykiewicz. Pozwolenie na użytkowanie lodowisko otrzymało równo rok po podpisaniu czyli 9.11.2018, tego samego dnia odbył się również odbiór techniczny obiektu.

Całkowita wartość inwestycji to kwota 11 692 179,14 zł. Jednocześnie na lodowisku może jeździć-120 osób. Zarządcą i gospodarzem obiektu jest Ośrodek i Sportu i Rekreacji gminy Słupsk w Redzikowie, którego prezesem jest Pan Roman Wójcik.

Źródło: www.gminaslupsk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz