Podatek dochodowy dla firm w Norwegii

Podatek dochodowy dla firm w Norwegii

Zobowiązania fiskalne są nieodłączną częścią prowadzenia działalności gospodarczej – niezależnie od kraju. Podatek dochodowy dla firm w Norwegii musi płacić każdy przedsiębiorca, którego działalność generuje dochody. Sama wysokość należności uzależniona jest przede wszystkim od rentowności, ale również od generowanych obrotów.

Podatek dochodowy dla firm w Norwegii

Podstawową stawką dla wszystkich przedsiębiorców jest 23% od wypracowanego dochodu. Warto wiedzieć, że dochodowy dla firm w Norwegii to nie jedyny koszt uzależniony od dochodów. Proporcjonalnie naliczane są również składki na ubezpieczenia społeczne, które wynoszą 11,4% osiągniętego dochodu. W sumie daje to łączną stawkę zobowiązań 34,4%, z których każdy przedsiębiorca jest zobowiązany się wywiązać.

Progi podatkowe

Podatek dochody dla firm w Norwegii wzrasta wraz z przekroczeniem określonych progów. Przewidują one doliczenie określonego procentu do wypracowanej nadwyżki. Stawka uzależniona jest od obrotu, jakie firma osiągnęła w danym roku podatkowym. Norweski system fiskalny wyodrębnił w sumie cztery progi podatkowe w Norwegii (stan na 2018 rok):

  • Pierwszy próg podatkowy obowiązuje do uzyskania 169 000 NOK obrotu i wynosi 1,4% od wypracowanej nadwyżki,
  • Drugi próg podatkowy obowiązuje do uzyskania 237 900 NOK obrotu i wynosi 3,3% od wypracowanej nadwyżki,
  • Trzeci próg podatkowy obowiązuje do uzyskania 598 050 NOK obrotu i wynosi 12,4% od wypracowanej nadwyżki,
  • Czwarty próg podatkowy obowiązuje do uzyskania 962 050 NOK obrotu i wynosi 15,4% od wypracowanej nadwyżki.

Należy mieć świadomość, że progi podatkowe określane są raz do roku. Powyższe zestawienie dotyczy 2018 roku i najprawdopodobniej ulegnie zmianie w 2019 roku.

Jak przebiega płatność?

Rozliczając się z fiskusem ze zobowiązana dotyczącego dochodowego dla firm w Norwegii obowiązkowo należy pamiętać o obowiązujących terminach. Płatność tego podatku można podzielić na następujące etapy:

  1. Na początku roku kalendarzowego przedsiębiorca określa, jaki zostanie osiągnięty dochód w nadchodzącym roku rozliczeniowym.
  2. Sugerując się złożoną deklaracją, Urząd Skarbowy wylicza kwoty, jakie należy uiścić tytułem zaliczki na podatek dochodowy w wyznaczonych terminach, tj. do 15. marca, do 15. maja, do 15. września oraz do 15. grudnia.
  3. Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia rozliczenia podatkowego, w którym określi osiągnięte dochody oraz aktualny stan firmy. Ma na to czas najpóźniej do 31. maja.

Szacując wysokość dochodów, jaki zostanie wypracowany w nadchodzącym roku warto pamiętać o tym, że fiskus jest zainteresowany wyłącznie dochodami. Definiowane są one jako przychody pomniejszone o koszty działalności przedsiębiorstwa. Przy czym koszty to takie kategorie wydatków, jak np. usługi księgowości, najem i dzierżawa nieruchomości, zakup środków trwałych czy zakup towarów przeznaczonych do dalszego obrotu.

WAŻNE! Wszystkie płatności firmowe powinny być dokonywane kartą lub przelewami. Fiskus dopuszcza możliwość obrotu gotówką, ale wyłącznie do wysokości 10 000 NOK każdego roku podatkowego.

Gdy nie złożysz deklaracji…

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożyć deklarację podatkową na początku każdego roku kalendarzowego lub po rozpoczęciu działalności. Jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku, Urząd Skarbowy sam wyliczy przewidywane dochody. Zazwyczaj określa je na poziomie 200 000 NOK rocznie, co ma na celu zmotywowanie przedsiębiorcy do złożenia deklaracji. Dlatego warto wywiązać się z tego obowiązku, aby zaliczki na dochodowy dla firm w Norwegii wpłacać wyłącznie od faktycznie prognozowanych wyników finansowych.

Warto wiedzieć, że każda firma w Norwegii ma prawo dokonania zmian w złożonej deklaracji. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w której przedsiębiorca oceni, że jego faktyczne dochody będą niższe (lub wyższe) od zadeklarowanych. Zgłoszenie korekty ma kluczowe znaczenie dla stanu finansów – zarówno w przypadku zgłoszenia zaniżonych, jak i zawyżonych dochodów.

Rozliczenie podatku dochodowego dla firm w Norwegii

Podatek dochodowy dla firm w Norwegii rozliczany jest po zakończeniu roku kalendarzowego. W okresie pomiędzy marcem, a kwietniem Urząd Skarbowy wysyła wstępne rozliczenie do przedsiębiorców – tzw. selvangivelse. W dokumencie tym zawarte są podstawowe informacje, którymi fiskus dysponuje. Brakuje jednak danych dotyczących prowadzonej działalności, które każdy przedsiębiorca jest w obowiązku wypełnić i odesłać.

Po otrzymaniu uzupełnionego selvangivelse Urząd Podatkowy wyliczy należny podatek dochodowy dla firm w Norwegii i odeśle do przedsiębiorcy Skatteoppgjør najpóźniej do 17. października. W dokumencie tym znajdują się wyliczenia fiskusa oraz informacja o powstałej niedopłacie lub nadpłacie podatku.

Podatek dochodowy dla firm i praca na etat

Dopuszczalna jest sytuacja, w której przedsiębiorca jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą i pracuje na etat. Z punktu widzenia świadczeń socjalnych jest to korzystniejsze rozwiązanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę zasiłki chorobowe (norw. Sykepenger). Prowadząc własną firmę NAV wypłaci świadczenie dopiero po 17. dniu choroby – o ile nie ma wykupionego dodatkowego ubezpieczenia. Pracując jednak na etacie przez pierwsze 16 dni zasiłek będzie wypłacany przez pracodawcę, zaś od 17. dnia choroby obowiązek ten przejmuje NAV.

Znajdź nas w Social Media!

  • Facebook
  • Twitter

O autorze

Komentarze