Rozliczenie podatkowe firm w Norwegii – jakie są terminy?

Rozliczenie podatkowe firm w Norwegii – jakie są terminy?

Rozliczenie podatkowe firm w Norwegii jest obowiązkowe. Każdego roku przedsiębiorstwa zobowiązane są do złożenia rocznych zeznań o dochodach. Na spółkach AS ciążą nieco większe formalne obowiązki, a co za tym idzie – również więcej terminów, o których należy pamiętać. Warto zaznaczyć, że na przedsiębiorcy ciąży także obowiązek dostarczenia swoim pracownikom dokumentów, które będą niezbędne do rozliczenia podatkowego.

Rozliczenie podatkowe firm w Norwegii – terminy

Dokonując rozliczenia podatkowego firm w Norwegii należy przestrzegać ustawowo narzuconych terminów. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą pod koniec marca otrzymają od norweskiego Urzędu Skarbowego (norw. Skatteetaten) wstępne zeznanie za poprzedni rok podatkowy (norw. Skattemelding). Zazwyczaj dostarczany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Altinn.no.

W dokumencie tym znajdują się wszystkie informacje podatkowe, o których norweski Urząd Skarbowy wie. Mogą zatem znaleźć się w nim takie dane, jak np. odsetki od kredytów w Norwegii itp. Obowiązkiem podatnika jest sprawdzenie, czy wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Do kiedy złożyć zeznanie roczne?

Jednak to nie wszystko. Prawidłowe rozliczenie podatkowe firm w Norwegii wymaga, by przedsiębiorcy złożyli najpóźniej do 31. maja zeznanie roczne. Należy przy tym skorzystać z druku, który zostanie dostarczony przez Urząd Skarbowy. Do formularza należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki o firmie.

Dowiedz się również: Jak uzyskać wysoki zwrot podatku w Norwegii? >>>

O tym, jaki podatek będzie należało uiścić, Urząd Skarbowy poinformuje w okresie pomiędzy czerwcem, a październikiem. Dokona tego za pomocą dokumentu, na którym będzie widnieć ostateczne wyliczenie podatku (norw. Skatteoppgjør). W ten sposób przedsiębiorca zostanie poinformowany o tym, ile będzie musiał dopłacić do podatku lub jaki zwrot mu przysługuje.

Rozliczenie podatkowe spółki AS w Norwegii

Zasadniczo można wyróżnić trzy etapy rozliczenia podatkowego spółki AS w Norwegii. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest złożenie aksjonærregister najpóźniej do 31. stycznia. Następnie zarządzający spółką AS zobowiązany jest do 31. maja złożyć skattemelding, zaś do 31. czerwca årsregnskap.

Jakie dokumenty należy dostarczyć pracownikom?

Pozostaje kwestia, jakich formalności powinien dopełnić pracodawca wobec swoich pracowników, by ci mogli się prawidłowo rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Z punktu widzenia prawnego zasadniczo istnieją dwa dokumenty. Pierwszy z nich – lønnslipp – wystawiany jest każdego miesiąca. Zawiera potwierdzenie wysokości otrzymanego wynagrodzenia. Drugi dokument wystawiany jest raz w roku. Znajduje się na nim wykaz wypłat i potrąconych podatków za miniony rok, czyli tzw. sammenstiling.

Rozliczenie podatkowe firm w Norwegii

Z punktu widzenia dokonania prawidłowego rozliczenia podatkowego firm w Norwegii należy brać pod uwagę przede wszystkim obowiązujące terminy. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zasadniczo powinna pamiętać o złożeniu zeznania rocznego do 31. maja. Nieco większe obowiązki ma spółka AS – w jej przypadku ważnymi datami w kalendarzu podatkowym to 31. stycznia, 31. maja oraz 31. czerwca.

O autorze

Komentarze