Sprawozdanie BDO - kogo obowiązuje?

Rejestracja BDO — jakie są jej funkcje i kogo obowiązuje sprawozdanie BDO?

Podmioty gospodarcze są zobligowane do rejestracji BDO, jeżeli w ramach ich działalności wytwarza się, magazynuje lub transportuje odpady. Po wpisaniu do rejestru powinny prowadzić elektroniczną ewidencję, która pozwala na usystematyzowanie informacji dotyczących gospodarowania odpadami. Urzędy w ten sposób zyskują dodatkową kontrolę nad nadużyciami ze strony przedsiębiorców. Każdy z podmiotów prowadzących ewidencję BDO, musi złożyć roczne sprawozdanie do Marszałka Województwa.

Rejestracja BDO — kto musi być wpisany do rejestru?

Większość podmiotów gospodarczych podlega wpisowi do rejestru BDO. Aby znaleźć się w rejestrze, należy złożyć odpowiedni wniosek i oczekiwać na decyzję Marszałka Województwa. Niektóre firmy są wpisywane do rejestru BDO z urzędu, odgórnie. Wszystkie podmioty, które powinny być zarejestrowane, są wymienione w art. 50 oraz art. 51 ustawy o odpadach.

Wniosek o rejestrację składa się za pośrednictwem strony internetowej. Podmioty gospodarcze, które nie zostają zarejestrowane z urzędu, muszą zawnioskować o to samodzielnie. Marszałek Województwa ma 30 dni na podjęcie decyzji o tym, czy dany podmiot zostanie wpisany do rejestru BDO. Przedsiębiorcy, którzy zgłaszają się do rejestru na wniosek, powinni zrobić to jeszcze przed rozpoczęciem działalności.

Przedsiębiorcy, którzy zostają odgórnie wpisani do rejestru BDO to tacy, którzy:

  • Uzyskali pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • Uzyskali pozwolenie zintegrowane
  • Uzyskali pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Uzyskali pozwolenie na prowadzenie obiektu, który unieszkodliwia odpady wydobywcze
  • Uzyskali zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi
  • Uzyskali koncesję na składowanie odpadów w podziemiach

Obowiązek składania sprawozdania BDO — kogo dotyczy?

Do składania rocznego sprawozdania BDO zobligowane są wszystkie podmioty gospodarcze zarejestrowane w bazie i prowadzące ewidencję wytwarzanych odpadów. Warto pamiętać, że obowiązek ten dotyczy nie tylko podmiotów, które wytwarzają odpady, ale również tych, które produkują i wprowadzają opakowania, a także wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach. Dodatkowo przedsiębiorcy wytwarzający sprzęt elektroniczny, baterie, smary i oleje samochodowe, również mają obowiązek przekazywania do Marszałka Województwa sprawozdania BDO za poprzedni rok.

Termin składania sprawozdań BDO upływa 15 marca. Należy pamiętać, że zeznania składamy za rok poprzedzający. Sprawozdanie składa się w formie elektronicznej poprzez platformę internetową. W przypadku błędnie wypełnionego dokumentu urząd odsyła go do korekty. W przypadku opóźnień w złożeniu sprawozdania powinniśmy pamiętać, że może na nas zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 20 do 5000 złotych. Zeznanie należy złożyć niezwłocznie po zorientowaniu się, że termin upłynął, zanim jeszcze otrzymamy wezwanie będące sygnałem o nałożeniu kary.

Wiele istotnych informacji na temat sprawozdania BDO można znaleźć na stronie internetowej: https://biones.pl/sprawozdanie-bdo/

Sprawozdanie BDO — jakich terminów trzeba dotrzymać?

Termin składania sprawozdań BDO upływa zawsze 15 marca. Dokumenty, których wymaga od nas Marszałek Województwa, są składane za poprzedni rok. Złożenie sprawozdania po terminie może wiązać się z nałożeniem kary grzywny. Jej wysokość sięga nawet 5000 złotych.

Najlepiej jest złożyć wniosek wcześniej, ponieważ w ostatnich dnach przed ostatecznym terminem, często dochodzi do przeciążenia serwerów. Przez to składanie sprawozdań jest utrudnione i istnieje ryzyko spóźnienia. Jeżeli zdarzy nam się opóźnienie, powinniśmy złożyć zeznanie niezwłocznie, zanim jeszcze urząd wystosuje do nas wezwanie. Takie ponaglenie może oznaczać, że została już na nas nałożona kara grzywny za nieterminowe złożenie sprawozdania BDO.

O autorze

Komentarze