Ubezpieczenie dla lekarzy.

Bezpieczna praca medyka – jakie ubezpieczenie dla lekarza i lekarza stomatologa?

Od 2010 roku wszyscy lekarze i lekarze dentyści mają obowiązek wykupić obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, za szkody poczynione przy wykonywaniu czynności zawodowych. Obejmuje on wszystkich lekarzy w kraju niezależnie czy pracują w placówkach państwowych, czy prywatnych. Jakie szkody pokrywa? Czy sumy gwarantowane są wystarczające? Sprawdź, w tym poradniku.

Dlaczego lekarze muszą się ubezpieczać – czyli kilka słów o prawnych aspektach obowiązkowego OC

Praca lekarza to trudny i obciążający zawód, szczególnie w naszym kraju. Wiele godzin pracy i nocne dyżury to podstawowe przyczyny przemęczenia lekarzy pracujących w różnych placówkach medycznych. Dodatkowo brak odpowiednich środków finansowych i słabe warunki pracy. W takiej sytuacji nie trudno o błąd w sztuce lekarskiej, który może doprowadzić do powikłań.  Choć nie jest on zamierzony, pacjent ma prawo starać się o odszkodowanie za poniesione krzywdy, a często również poważne komplikacje zdrowotne. Właśnie dlatego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 roku wprowadza obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich lekarzy oraz lekarzy stomatologów.

Nie jest to wyjątkowe rozwiązanie i jest ono stosowane w większości krajów Europy, między innymi w Niemczech, Belgii, Holandii, Grecji, czy Słowenii. Różny jest jednak zakres i stawki ubezpieczenia. To, co jest jednak niezwykle istotne dla placówki medycznej lub lekarza oraz pacjenta składającego pozew to dowiedzenie winy lekarza, które odbywa się drogą sądową.

Co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie medyków i lekarzy stomatologów?

Pozwów o błąd w sztuce lekarskiej jest w naszym kraju z roku na rok coraz więcej. Może to wynikać z różnych przyczyn, małej liczby lekarzy i słabych warunków pracy w państwowych placówkach medycznych, większej świadomości chorych co do przysługujących im praw, jak również chęci wyłudzenia odszkodowania. Właśnie dlatego tak istotna jest rzetelnie przeprowadzona sprawa sądowa. Co pokrywa ubezpieczenie i jakie są stawki?

Według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 maja 2019 roku obowiązkowe ubezpieczenie OC dla medyków pokrywa szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodne z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych. Obejmuje również szkody powstałe w wyniku zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych, jeśli były one wykonywane w przypadkach będących następstwem: wady wrodzonej, urazu, choroby lub prowadzonego leczenia.

Należy również pamiętać, że OC nie obejmuje szkód, które zostały wyrządzone przez lekarza lub podmiot medyczny prowadzący działalność leczniczą po pozbawieniu, lub z zawieszonym prawem do prowadzenia działalności leczniczej.

Minimalne stawki gwarancyjne obowiązkowego OC dla placówek medycznych i lekarzy

Choć Ministerstwo Finansów ustaliło minimalne stawki ubezpieczeń, ich oferta jest bardzo szeroka i różni się szczegółami. Dlatego wybierając obowiązkowe OC dla siebie lub placówki medycznej warto skorzystać z pomocy https://mhi.org.pl/ubezpieczenia-dla-branzy-medycznej/.

Jakie są minimalne sumy gwarancyjne OC w okresie ubezpieczenie nie dłuższym niż 12 miesięcy?

  1. Najniższa kwota 100 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 500 000 w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. Kwoty te dotyczą lekarzy specjalizacji wysokiego ryzyka, takich jak: anestezjologia i intensywna terapia, położnictwo i ginekologia, wszystkie specjalizacje chirurgiczne, neonatologia, onkologia, ortopedia i traumatologia narządów ruchu, urologia, otolaryngologia, okulistyka i medycyna ratunkowa.
  2. Nieco niższe stawki, bo 50 000 euro obejmują lekarzy stomatologów, z wyjątkiem osób, które się zajmują:
  • chirurgią stomatologiczną,
  • chirurgią szczękowo-twarzową.
  1. Minimalna kwota obowiązkowego OC dla lekarzy pozostałych specjalizacji, niewymienionych w punkcie 1 to 25 000 euro.

Proponowane stawki to kwoty minimalne a wielu lekarzy i placówek medycznych decyduje się na wykupienie wyższych ubezpieczeń.

Dlaczego warto wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC dla branży medycznej?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC może być niewystarczające szczególnie dla większych placówek medycznych, czy też lekarzy ze specjalizacją podwyższonego ryzyka, takich jak ginekolodzy-położnicy, anestezjolodzy, czy chirurdzy. Dodatkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy i placówek medycznych zapewnia wyższe kwoty oraz ubezpieczenie z tytułu zakażenia HIV i WZW. Tego typu polisa obejmuje zwrot kosztów leczenie, choroby, do której doszły w wyniku kontaktu z zakażoną osobą. To jednak nie wszystko, można się również ubezpieczyć na wypadek szkód rzeczowych poczynionych podczas wykonywania czynności medycznych.

Takie ubezpieczenie gwarantuje większe bezpieczeństwo podczas wykonywania swoich obowiązków.

 

O autorze

Komentarze