UWAGA! Zmiany w zniżce do OC z kartą PZM „PZ Moto” od 19.12.18r.

Dosłownie kilka dni temu pisałem o tym, jak zdobyć -70% zniżkę na OC dla pojazdów nie starszych niż 25 lat.  Ogromym zaskoczeniem był e-mail o zmianach które wchodzą.. od jutra.

Zniżka tylko dla „żółtych tablic”.

Od 19 grudnia 2018r. -70% zniżka na zabytkowe pojazdy należy się tylko pełnoprawnym zabytkom. Pojazdom, które posiadają tak zwane „żółte tablice”. Właściciel takiego pojazdu nie musi już posiadać karty PZM. Niestety na tym nie koniec. Poza faktem posiadania „żółtych tablic” pojazd musi spełniać jeden z poniższych warunków:

  1. Musi być pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” – czyli pojazdem, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wpisanym do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Jest pojazdem mającym conajmniej 25 lat i uznany jest przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. 

„Uczcijmy to minutą ciszy…”

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzą dość mroczne czasy dla miłośników starszych pojazdów.

Na pocieszenie mogę dodać, że nie należy przeliczać sobie składek samemu na zasadzie: „Skoro płaciłem 360 zł z -70% zniżką to teraz wyjdzie mi  1200 zł!” Agenci dysponują indywidualnymi zniżkami oraz zniżkami pakietowymi, których z pewnością zaczną używać częściej.

O autorze

Komentarze