Góra Wisielcza

Wał Pomorski: Góra Wisielcza koło Strzalin

W trakcie pisania o Wale Pomorskim wspomnieliśmy, że do tematu wrócimy. Jednym z najciekawszych obiektów, jakie zachowały się w tym pasie fortyfikacyjnym, jest znajdująca się koło Strzalin Góra Wisielcza. Była to najpotężniejsza grupa warowna całego Wału Pomorskiego, o czym świadczy chociażby fakt, że w 1945 roku kompleks przeżył prawdziwe oblężenie wojsk Armii Radzieckiej.

Góra Wisielcza – kiedy powstała?

Grupa Warowna Góra Wisielcza (pełna nazwa obiektu) powstawała w latach 1935 – 1938 wraz z betonową drogą, która prowadziła z Tuczna. Fortyfikację usytuowano w strategicznym miejscu, ponieważ dokładnie w tym miejscu Wał Pomorski zmieniał swój bieg. Z tego powodu był to mocno wysunięty punkt obronny, nieopodal którego przebiegała jedyna droga pozwalająca ominąć gęsto zalesiony obszar.

Liczne pozostałości

Po przełamaniu niemieckiej obrony 11. lutego 1945 roku Armia Radziecka wysadziła znaczną część kompleksu. Do dzisiaj zachowały się przede wszystkim rozbudowane podziemia, których łączna długość przekracza 650 metrów. Łączą one w sumie 8 obiektów, zaś dostać się do nich można klatką schodową prowadzącą z głównego schronu. Znajduje się on niedaleko leśnego parkingu, a dotarcie tam wymaga pokonania ok. 200-300 metrowego odcinka pod górę.

Co jeszcze się zachowało?

W okolicy Góry Wisielczej do dzisiaj znajduje się kilkanaście mniejszych schronów typu B1, a także pozostałości zapór przeciwpancernych. Jak zostało wspomniane, większość obiektów zostało wysadzonych przez Armię Radziecką. To, co się zachowało, rozsiane jest po okolicznych lasach i dosyć ciężkie do odnalezienia. Można je wytropić szukając wydeptanych ścieżek, jednak należy uważnie patrzeć pod nogi. Do tej pory z ziemi wystają pręty zbrojeniowe, które łatwo przeoczyć. Należy uważać także na pionowe szyby, które są niezabezpieczone lub bardzo słabo zabezpieczone.

Naturalni mieszkańcy podziemi

Poza samymi fortyfikacjami, ciekawostkę stanowią również dzisiejsi mieszkańcy podziemi. Obiekty są generalnie trudno dostępne, w związku z czym stały się lęgowiskiem czterech gatunków nietoperzy: nocka dużego, nocka Netterera, nocka rudego oraz gacka wielkouchego. Przyjmuje się, że pod względem liczebności jest to czwarte miejsce w Polsce, w którym można spotkać te zwierzęta.

Kiedy można zwiedzać Górę Wisielczą?

Grupa Warowna Góra Wisielcza jest obecnie przygotowana i udostępniona do zwiedzania. Z uwagi jednak na okres ochronny nietoperzy, turyści mogą tam wejść jedynie od 15. kwietnia do 15. września. Samo wejście jest zamknięte i zabezpieczone, zaś zwiedzanie jest możliwe wyłącznie z przewodnikiem. Jednocześnie do podziemi może wejść od 15 do 20 osób, zaś koszt takiej przyjemności wynosi 10 zł. Dzieci mogą liczyć na 50% zniżkę.

O autorze

Komentarze