Konsultacje dot. usługi komunikacji miejskiej

Zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dot. projektu analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Miasta Słupska.

Konsultacje ruszają 19 grudnia 2018 i potrwają do 8 stycznia 2019.

W ramach konsultacji zaplanowano kilka wydarzeń, do uczestnictwa w których  zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Słupska :
– spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 2 stycznia 2019 o 16.00 w siedzibie Małego Ratusza przy pl. Zwycięstwa 1, hol II p.,
– 2 dyżury konsultacyjne, które zaplanowano na 27 grudnia 2018 i 2 stycznia 2019r.
od 14.00 do 15.30,
– zapoznania się z udostępnionymi dokumentami w formie papierowej w Wydziale Polityki Transportowej Urzędu Miejskiego w Słupsku, przy pl. Zwycięstwa 1 w pok. 206 oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Słupska i na stronie Miasta, a także zgłaszania możliwości uwag za pomocą formularza konsultacyjnego,na załączniku nr 2, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej Wydziale Polityki Transportowej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1, pok. 206 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres wpt@um.slupsk.pl do dnia 08 stycznia 2019 roku.

Poniżej dokumenty w przedmiotowej sprawie (do pobrania):

1277-18 – zarządzenie Prezydenta Miasta 
Załącznik nr 1 – dokument poddawany konsultacjom społecznym
Załącznik nr 2 – formularz, na którym można zgłaszać uwagi

Źródło: www.slupsk.pl

O autorze

Komentarze